Phương thức thanh toán bao gồm PayPal và thẻ tín dụng.

PayPal là một cách an toàn hơn, dễ dàng hơn để gửi và nhận tiền trực tuyến. Khi bạn chọn PayPal làm phương thức thanh toán, bạn sẽ được liên kết với trang PayPal nơi bạn có thể thanh toán.

PayPal có thể được sử dụng để mua các mặt hàng bằng thẻ tín dụng (Visa, MasterCard, Discover, và American Express), thẻ ghi nợ hoặc séc điện tử (ví dụ sử dụng tài khoản ngân hàng thông thường của bạn).

1) Sau khi xem các mục của bạn trên trang giỏ hàng, bạn có thể nhấp và thanh toán bằng PayPal. Sau đó, bạn sẽ rời khỏi trang web của chúng tôi và nhập trang web của PayPal. 
2) Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản PayPal của mình hoặc bạn có thể tạo tài khoản mới nếu bạn chưa có tài khoản. 
3) Bạn có thể sử dụng PayPal như bạn muốn theo các hướng dẫn trên màn hình.

Thông thường, PayPal e-check sẽ mất 3-5 ngày làm việc để được PayPal xác nhận.

Lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng PayPal: 
Thanh toán có thể truy xuất được. Bằng cách sử dụng tài khoản PayPal, bạn có thể theo dõi trạng thái thanh toán của mình. 
Khi bạn thanh toán cho đơn đặt hàng của mình, bạn không cần sử dụng thẻ tín dụng trực tuyến (bạn có thể chuyển trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của mình). Khi bạn sử dụng thẻ tín dụng của bạn thông qua PayPal, không ai sẽ thấy số thẻ tín dụng của bạn, số này sẽ giảm thiểu rủi ro sử dụng trái phép.